Trajectories of Life Satisfaction Before, Upon, and After Divorce: Evidence From a New Matching Approach

Download Publication (PDF)

The new DIAL working paper by Scheppingen and Leopold Trajectories of Life Satisfaction Before, Upon, and After Divorce: Evidence from a New Matching Approach analyses how divorce influences life satisfaction. The results indicate that life satisfaction declines among divorcees, and that some declines last at least five years after the divorce.

Van Scheppingen and Leopold analyse trajectories of life satisfaction with data from the longitudinal German Socio-Economic Panel Study. They match individuals who experience a divorce with individuals as similar to them as possible but who do not experience a divorce. By comparing these two groups, the authors can take into account other marriage-related factors that influence life satisfaction as well as the general decline in life satisfaction that tends to take place after marriage.

The results show that life satisfaction indeed declines more among divorcees than individuals who remain married. This relative decline starts years before divorce and is most pronounced at the time of the divorce. Life satisfaction rises again after divorce but remains at lower levels as compared to married individuals. The change in life satisfaction is not the same among all divorcees, indicating that some show full recovery, as others remain at lower levels of life satisfaction until years after the divorce.

SUMMARY IN DUTCH

Het nieuwe DIAL-working paper van Van Scheppingen en Leopold Verandering in Levenstevredenheid voor, bij, en na echtscheiding: Bewijs van een Nieuwe Matching Techniek analyseert hoe echtscheiding levenstevredenheid beïnvloedt. De resultaten tonen aan dat mensen die scheiden afnemen in levenstevredenheid, en dat een deel van deze dalingen ten minste tot vijf jaar na de scheiding voortduurt.

Van Scheppingen en Leopold analyseren trajecten van levenstevredenheid met gegevens uit de longitudinale Duitse Socio-Economische Panel Studie. Ze matchen individuen die een echtscheiding meemaken met getrouwde individuen die erg op hen lijken (bijvoorbeeld in leeftijd) maar die geen echtscheiding ervaren. Door deze twee groepen te vergelijken, kunnen de auteurs rekening houden met andere aan het huwelijk gerelateerde factoren die levenstevredenheid beïnvloeden, evenals de algemene afname van levenstevredenheid die vaak in het begin van het huwelijk plaatsvindt.

De resultaten laten zien dat levenstevredenheid inderdaad meer daalt onder individuen die scheiden vergeleken met individuen die getrouwd blijven. Deze relatieve daling start jaren voor de scheiding en is het meest uitgesproken ten tijde van de scheiding. Levenstevredenheid stijgt weer na de scheiding, maar blijft op een lager niveau in vergelijking met getrouwde personen. Niet alle mensen die scheiden veranderen op dezelfde manier: sommigen herstellen volledig, en anderen ervaren lagere niveaus van levenstevredenheid tot jaren na de scheiding.