Hur viktig är familjebakgrunden för ekonomiska utfall? En jämförelse av fyra ansatser

Authors: Anders Björklund, Markus Jäntti,
Issue: 2020
Themes:
Link to Publication (External Site)

Artikeln granskar fyra ansatser att studera familjebakgrundens betydelse för de ekonomiska utfallen inkomst och utbildningsår. Föräldrars och barns inkomster och utbildning samvarierar positivt, men sambanden förklarar bara en liten del av variationen i ekonomiska utfall och är i liten utsträckning kausala. Den starka kopplingen mellan syskons utfall ger däremot skäl att tro att familjebakgrunden, i vidare mening, förklarar en stor del av variationen i ekonomiska utfall och att många viktiga bakgrundsfaktorer saknar koppling till föräldrars inkomster och utbildning. Ansatsen att studera jämlikhet i möjligheter kan fånga upp sådana faktorer, men har hittills inte uppnått förklaringsgrader som närmar sig syskonkorrelationerna.