Markus Jäntti

Hur viktig är familjebakgrunden för ekonomiska utfall? En jämförelse av fyra ansatser

Authors: Anders Björklund, Markus Jäntti,
Issue: 2020
Themes:

Artikeln granskar fyra ansatser att studera familjebakgrundens betydelse för de ekonomiska utfallen inkomst och utbildningsår. Föräldrars och barns inkomster och utbildning samvarierar positivt, men sambanden förklarar bara en liten del av variationen i ekonomiska utfall och är i liten utsträckning kausala. Den starka kopplingen mellan syskons utfall ger däremot skäl att tro att familjebakgrunden, i … Read more

Intergenerational mobility, intergenerational effects, sibling correlations, and equality of opportunity: A comparison of four approaches

Authors: Anders Björklund, Markus Jäntti,
Issue: 2020
Themes:

This paper compares four different ways of researching how family background affects our educational attainment and earnings: looking at intergenerational mobility; looking at how interventions with parents can affect offspring – the ‘intergenerational effects’ approach – looking at what share of inequality is shared by siblings – ‘sibling correlations’ – and looking for factors which … Read more

Intergenerational mobility, intergenerational effects, sibling correlations, and equality of opportunity: a comparison of four approaches

Authors: Anders Björklund, Markus Jäntti,
Issue: 17 2019
Themes:

This paper compares four different ways of researching how family background affects our educational attainment and earnings: looking at intergenerational mobility; looking at how interventions with parents can affect offspring – the ‘intergenerational effects’ approach – looking at what share of inequality is shared by siblings – ‘sibling correlations’ – and looking for factors which … Read more